JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty
 

Pacientovi byl na jiném pracovišti extrahován zub 21 z důvodu úrazu asi 2 roky před uvedenou rekonstrukcí. Ihned po extrakci zubu byl do lůžka vložen augmentát - autologní kost s xenograftem. Nahrazení chybějících měkkých tkání by vyžadovalo jejich augmentaci, a to pacient odmítal. Z chirurgické fáze ošetření měl pacient velké obavy.

Z důvodu nevyhovující estetiky ve frontálním úseku horní čelisti se pacientka rozhodla pro změnu. S ošetřujícím lékařem se domluvili na náhradě korunek 13, 12, 11, 21 a 22. Protože se jedná o nejviditelnější zuby, jako materiál jsme zvolili lithiumdisilikát (e.max).

Na konstrukce Branemarku z materiálu PEEK jsme si my, naši lékaři a zejména pacienti zvykli velmi rychle. Hotová práce je lehká a tedy nesmírně komfortní.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí